Ấn tượng cùng giàn nhạc giao hưởng bằng rau củ trong ngày ra mắt tủ lạnh LG Linear Inverter