Mùa đông, khi đi du lịch dài ngày nên rút điện tủ lạnh hay không?