Tivi LG OLED là sản phẩm đầu tiên được cấp chứng nhận Dolby True HD